Store Wide 20% Off

Indonesian Postcards, Kartu pos Indonesia Post Cards Antique

 

Click on the images to display a larger view & more detailed information about the card

9.98
ID000859
 ID000859GRADE: 2
Pasangrahan Dieng
$9.989.98
More InfoID000859 ID000859 Oldpostcards.com
9.98
ID000865
 ID000865GRADE: 2
Prauwen op hei Possomeer
$9.989.98
More InfoID000865 ID000865 Oldpostcards.com
7.98
ID000871
 ID000871GRADE: 1
Groote Vijver Gouvernementstuin
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID000871 ID000871 Oldpostcards.com
7.98
ID000873
 ID000873GRADE: 1
Ruined Pagoda and Mingoon Bell
$7.987.98
More InfoID000873 ID000873 Oldpostcards.com
7.98
ID000875
 ID000875GRADE: 1
Gezicht Lands Plantentiun
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID000875 ID000875 Oldpostcards.com
8.98
ID000877
 ID000877GRADE: 3
Vredespark te Koeta Radja
$9.98 $8.988.98
More InfoID000877 ID000877 Oldpostcards.com
7.98
ID000879
 ID000879GRADE: 2
Vredespark te Koeta Radja
$7.987.98
More InfoID000879 ID000879 Oldpostcards.com
7.98
ID000883
 ID000883GRADE: 2 - paper glued on back side
$9.98 $7.987.98
More InfoID000883 ID000883 Oldpostcards.com
5.98
ID000887
 ID000887GRADE: 3
River
$6.98 $5.985.98
More InfoID000887 ID000887 Oldpostcards.com
7.98
ID000889
 ID000889GRADE: 2
Palmendecor
$7.987.98
More InfoID000889 ID000889 Oldpostcards.com
12.98
ID000893
 ID000893GRADE: 1
Botanical Gardens
Buitenzorg
$12.9812.98
More InfoID000893 ID000893 Oldpostcards.com
7.98
ID000899
 ID000899GRADE: 2
Boogbrug te Batoetoelis
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID000899 ID000899 Oldpostcards.com
9.98
ID000905
 ID000905GRADE: 2
Gouverneur Generaal Waterlooplein
Batavia
$9.989.98
More InfoID000905 ID000905 Oldpostcards.com
5.98
ID000907
 ID000907GRADE: 4
Ruine Waterkasteel
$7.98 $5.985.98
More InfoID000907 ID000907 Oldpostcards.com
5.98
ID000911
 ID000911GRADE: 4
Karang stra
$9.98 $5.985.98
More InfoID000911 ID000911 Oldpostcards.com
9.98
ID000913
 ID000913GRADE: 2
Oedjoeng
Soerabaia
$9.989.98
More InfoID000913 ID000913 Oldpostcards.com
9.98
ID000915
 ID000915GRADE: 1
Paleis van den Legercommandant
$9.989.98
More InfoID000915 ID000915 Oldpostcards.com
6.98
ID000919
 ID000919GRADE: 3
Gezicht op de Spoorbrug bij Tjiamis
$7.98 $6.986.98
More InfoID000919 ID000919 Oldpostcards.com
8.98
ID000921
 ID000921GRADE: 2 - a lot of yellowing from age
Ursulinen School
Buitenzorg
$9.98 $8.988.98
More InfoID000921 ID000921 Oldpostcards.com
9.98
ID000923
 ID000923GRADE: 2
Stadhuis
Batavia
$9.989.98
More InfoID000923 ID000923 Oldpostcards.com
5.98
ID000927
 ID000927GRADE: 4
De eerste Possaansche catechisanten
$9.98 $5.985.98
More InfoID000927 ID000927 Oldpostcards.com
8.98
ID000929
 ID000929GRADE: 3
Hotel Prigen
$9.98 $8.988.98
More InfoID000929 ID000929 Oldpostcards.com
8.98
ID000931
 ID000931GRADE: 3
Strandwoning te Ternate
$9.98 $8.988.98
More InfoID000931 ID000931 Oldpostcards.com
6.98
ID000933
 ID000933GRADE: 3
Rivier Landschap op De Barito
$7.98 $6.986.98
More InfoID000933 ID000933 Oldpostcards.com
6.98
ID000935
 ID000935GRADE: 3
$7.98 $6.986.98
More InfoID000935 ID000935 Oldpostcards.com
7.98
ID000937
 ID000937GRADE: 2
Restaurant Medit
Malang
$7.987.98
More InfoID000937 ID000937 Oldpostcards.com
7.98
ID000939
 ID000939GRADE: 1
Het meer van Lahendong
Menado
$7.987.98
More InfoID000939 ID000939 Oldpostcards.com
7.98
ID000941
 ID000941GRADE: 1
Gezicht Lands Plantentiun
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID000941 ID000941 Oldpostcards.com
6.98
ID000943
 ID000943GRADE: 3
Lands Plantentuin
Buitenzorg
$7.98 $6.986.98
More InfoID000943 ID000943 Oldpostcards.com
6.98
ID000945
 ID000945GRADE: 3 - paper wear on back side from being in album
Mountain Salak
Buitenzorg
$7.98 $6.986.98
More InfoID000945 ID000945 Oldpostcards.com
5.98
ID000947
 ID000947GRADE: 3 - rounded corners from wear, very small paper chip right top corner
Waringinlaan
Buitenzorg
$7.98 $5.985.98
More InfoID000947 ID000947 Oldpostcards.com
8.98
ID000949
 ID000949GRADE: 3
Twee legongmeisjes met de tjondongspeelster
$9.98 $8.988.98
More InfoID000949 ID000949 Oldpostcards.com
9.98
ID000951
 ID000951GRADE: 2
Djanjerspeelster
$9.989.98
More InfoID000951 ID000951 Oldpostcards.com
6.98
ID000953
 ID000953GRADE: 3
Een legongmeisje bij de kempoer
$7.98 $6.986.98
More InfoID000953 ID000953 Oldpostcards.com
7.98
ID000955
 ID000955GRADE: 1
Temple of Batur
Bali
$7.987.98
More InfoID000955 ID000955 Oldpostcards.com
9.98
ID000957
 ID000957GRADE: 1
Barisdanser voorstellende
$9.989.98
More InfoID000957 ID000957 Oldpostcards.com
9.98
ID000959
 ID000959GRADE: 1
Panorama
Napoli
$9.989.98
More InfoID000959 ID000959 Oldpostcards.com
7.98
ID000961
 ID000961GRADE: 2
Panorama con Vesuvio da S Antonio
Sorrento
$7.987.98
More InfoID000961 ID000961 Oldpostcards.com
7.98
ID000965
 ID000965GRADE: 1
Barong ketet
$7.987.98
More InfoID000965 ID000965 Oldpostcards.com
7.98
ID000969
 ID000969GRADE: 1
Candi Mendut
Central Jawa
$7.987.98
More InfoID000969 ID000969 Oldpostcards.com
8.98
ID000971
 ID000971GRADE: 3
Keputran
Surabaja
$9.98 $8.988.98
More InfoID000971 ID000971 Oldpostcards.com
5.98
ID000973
 ID000973GRADE: 4 - small crease left top corner
Tari Ramayana
Bali
$7.98 $5.985.98
More InfoID000973 ID000973 Oldpostcards.com
5.98
ID000975
 ID000975GRADE: 4 - a lot of wear top edge
Een Ketjakspele onder de pajons
$7.98 $5.985.98
More InfoID000975 ID000975 Oldpostcards.com
6.98
ID000977
 ID000977GRADE: 3
In Den Botanischen Tuin te
Buitenzorg
$7.98 $6.986.98
More InfoID000977 ID000977 Oldpostcards.com
6.98
ID000979
 ID000979GRADE: 3
Dorpstempel te Singaradja
Bali
$7.98 $6.986.98
More InfoID000979 ID000979 Oldpostcards.com
7.98
ID000981
 ID000981GRADE: 2
Mission auf Sumatra
Rhein
$7.987.98
More InfoID000981 ID000981 Oldpostcards.com
7.98
ID000983
 ID000983GRADE: 2
Pieterspark
Bandoeng
$7.987.98
More InfoID000983 ID000983 Oldpostcards.com
7.98
ID000987
 ID000987GRADE: 2
Kustlandschap met visschersdorp en prauwen
$7.987.98
More InfoID000987 ID000987 Oldpostcards.com
7.98
ID000997
 ID000997GRADE: 2
Koeta Radja
Nesjoeh
$7.987.98
More InfoID000997 ID000997 Oldpostcards.com
9.98
ID000999
 ID000999GRADE: 2
Sluizen Goebeng
Soerabaja
$9.989.98
More InfoID000999 ID000999 Oldpostcards.com
9.98
ID001003
 ID001003GRADE: 1
Gezicht op transporteur en bunkerlichter
$9.989.98
More InfoID001003 ID001003 Oldpostcards.com
6.98
ID001005
 ID001005GRADE: 3 - wear top edge
Tjandi Mendut
$7.98 $6.986.98
More InfoID001005 ID001005 Oldpostcards.com
9.98
ID001007
 ID001007GRADE: 2
Kuthodaw Pagodas from the Hill
Mandalay
$9.989.98
More InfoID001007 ID001007 Oldpostcards.com
9.98
ID001011
 ID001011GRADE: 1
Malang
$9.989.98
More InfoID001011 ID001011 Oldpostcards.com
7.98
ID001023
 ID001023GRADE: 1
De Boroboedoer
$7.987.98
More InfoID001023 ID001023 Oldpostcards.com
7.98
ID001035
 ID001035GRADE: 2
$7.987.98
More InfoID001035 ID001035 Oldpostcards.com
12.98
ID001037
 ID001037GRADE: 1
Katabang Brug
Soerabaja
$12.9812.98
More InfoID001037 ID001037 Oldpostcards.com
9.98
ID001041
 ID001041GRADE: 2
Spoorstaion te Probolinggo
$9.989.98
More InfoID001041 ID001041 Oldpostcards.com
7.98
ID001045
 ID001045GRADE: 1
Paleis Gouverneur Generaal
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID001045 ID001045 Oldpostcards.com
9.98
ID001049
 ID001049GRADE: 1
Paleis Van Den Gouverneur Generaal
Batavia
$9.989.98
More InfoID001049 ID001049 Oldpostcards.com
7.98
ID001055
 ID001055GRADE: 1
Gebouw Raad v Justittie
Batavia
$7.987.98
More InfoID001055 ID001055 Oldpostcards.com
7.98
ID001061
 ID001061GRADE: 2
Meer Van Gadok
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID001061 ID001061 Oldpostcards.com
7.98
ID001065
 ID001065GRADE: 1
Vredespark te Koeta Radja
$7.987.98
More InfoID001065 ID001065 Oldpostcards.com
6.98
ID001077
 ID001077GRADE: 3
Java Lawang
$7.98 $6.986.98
More InfoID001077 ID001077 Oldpostcards.com
7.98
ID001083
 ID001083GRADE: 1
In Het Lawangsch
$7.987.98
More InfoID001083 ID001083 Oldpostcards.com
7.98
ID001089
 ID001089GRADE: 2
Tugu Pahlawan, Hero Memorial Monument
Surabaja
$7.987.98
More InfoID001089 ID001089 Oldpostcards.com
5.98
ID001093
 ID001093GRADE: 4
Kleine Boom
Batavia
$7.98 $5.985.98
More InfoID001093 ID001093 Oldpostcards.com
9.98
ID001095
 ID001095GRADE: 1
Pasar Ikan
Batavia
$9.989.98
More InfoID001095 ID001095 Oldpostcards.com
9.98
ID001097
 ID001097GRADE: 2
Indische Kampong
$9.989.98
More InfoID001097 ID001097 Oldpostcards.com
9.98
ID001099
 ID001099GRADE: 1
Vredespark te Koeta Radja
$9.989.98
More InfoID001099 ID001099 Oldpostcards.com
7.98
ID001101
 ID001101GRADE: 2
Vredespark te Koeta Radja
$7.987.98
More InfoID001101 ID001101 Oldpostcards.com
7.98
ID001105
 ID001105GRADE: 2
Vredespark te Koeta Radja
$7.987.98
More InfoID001105 ID001105 Oldpostcards.com
4.98
ID001109
 ID001109GRADE: 4
De Brug Ngabab
$7.98 $4.984.98
More InfoID001109 ID001109 Oldpostcards.com
7.98
ID001111
 ID001111GRADE: 1
Generaalsplein te Koeta Radja
$7.987.98
More InfoID001111 ID001111 Oldpostcards.com
7.98
ID001113
 ID001113GRADE: 1
Gezicht Lands Plantentuin
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID001113 ID001113 Oldpostcards.com
7.98
ID001115
 ID001115GRADE: 1
Matraman River
Batavia
$7.987.98
More InfoID001115 ID001115 Oldpostcards.com
9.98
ID001117
 ID001117GRADE: 1
Vredespark te Koeta Radja
$9.989.98
More InfoID001117 ID001117 Oldpostcards.com
6.98
ID001119
 ID001119GRADE: 3
Missigit
Bandoeng
$7.98 $6.986.98
More InfoID001119 ID001119 Oldpostcards.com
7.98
ID001123
 ID001123GRADE: 2
Portiek van het Kerkhof Petjoet te Koeta Radja
$7.987.98
More InfoID001123 ID001123 Oldpostcards.com
7.98
ID001125
 ID001125GRADE: 1
Vredespark te Koeta Radja
$7.987.98
More InfoID001125 ID001125 Oldpostcards.com
7.98
ID001127
 ID001127GRADE: 1
Dock Scene
$7.987.98
More InfoID001127 ID001127 Oldpostcards.com
7.98
ID001129
 ID001129GRADE: 2
Regentswoning te Kadjaksan
$7.987.98
More InfoID001129 ID001129 Oldpostcards.com
7.98
ID001131
 ID001131GRADE: 2
Koninklijk Paketvaart Maatschappij
$7.987.98
More InfoID001131 ID001131 Oldpostcards.com
6.98
ID001137
 ID001137GRADE: 3
Vredespark te Koeta Radja
$7.98 $6.986.98
More InfoID001137 ID001137 Oldpostcards.com
7.98
ID001139
 ID001139GRADE: 2
Washerman
Djocja
$7.987.98
More InfoID001139 ID001139 Oldpostcards.com
6.98
ID001143
 ID001143GRADE: 3
Meer van Pendjaloe
$7.98 $6.986.98
More InfoID001143 ID001143 Oldpostcards.com
9.98
ID001145
 ID001145GRADE: 1
Djembatan Tjitarum Gedung Gede
$9.989.98
More InfoID001145 ID001145 Oldpostcards.com
9.98
ID001147
 ID001147GRADE: 1
Woning van den Resident
Bandoeng
$9.989.98
More InfoID001147 ID001147 Oldpostcards.com
7.98
ID001149
 ID001149GRADE: 2
Washman
Java
$7.987.98
More InfoID001149 ID001149 Oldpostcards.com
7.98
ID001151
 ID001151GRADE: 1
Her Kratermeer
Sindanglaya
$7.987.98
More InfoID001151 ID001151 Oldpostcards.com
7.98
ID001153
 ID001153GRADE: 2
Insulindepark
Bandoeng
$7.987.98
More InfoID001153 ID001153 Oldpostcards.com
7.98
ID001155
 ID001155GRADE: 1
Waterlooplein
Batavia
$7.987.98
More InfoID001155 ID001155 Oldpostcards.com
7.98
ID001157
 ID001157GRADE: 1
Willemskerk
Batavia
$7.987.98
More InfoID001157 ID001157 Oldpostcards.com
7.98
ID001159
 ID001159GRADE: 1
Waterval van Bantimoeroeng Maros
$7.987.98
More InfoID001159 ID001159 Oldpostcards.com
6.98
ID001161
 ID001161GRADE: 3
Kali Josso te Tjilatjap
$7.98 $6.986.98
More InfoID001161 ID001161 Oldpostcards.com
7.98
ID001163
 ID001163GRADE: 1
Plantentuin
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID001163 ID001163 Oldpostcards.com
7.98
ID001165
 ID001165GRADE: 1
Plantentuin
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID001165 ID001165 Oldpostcards.com
9.98
ID001167
 ID001167GRADE: 2
Lands Plantentuin
Buitenzorg
$9.989.98
More InfoID001167 ID001167 Oldpostcards.com
7.98
ID001169
 ID001169GRADE: 1
Gezicht Lands Plantentuin
Buitenzorg
$7.987.98
More InfoID001169 ID001169 Oldpostcards.com